Žinantis pasiekia daugiau
 
 
 
Galimybės verslui path_arrow Administruoti verslą

Administruoti verslą

 

   

 

Paprastas verslo administravimas prisideda prie įmonių konkurencingumo, todėl ES siekiama mažinti verslo administravimo kaštus ir taip sudaryti kuo palankesnes sąlygas įmonių ekonominiam aktyvumui. Siekiama supaprastinti apskaitos, audito, mokesčių ir personalo valdymo bei verslo nutraukimo reglamentavimą.

 

APSKAITA

Reikalaujama, kad visos įmonės kauptų duomenis apie gaunamas pajamas ir patiriamas išlaidas ir teiktų metines finansines ataskaitas. Detalesni reikalavimai dėl to, kokie būtent  duomenys, kokia forma ir periodiškumu turi būti kaupiami ir teikiami, priklauso nuo įmonės tipo ir dydžio, tačiau stengiamasi užtikrinti visų įmonių teises į lygiavertišką administravimą. Duomenis apdoroja nacionalinės institucijos ir perduoda ES statistikos tarnybai Eurostat, kuri rengia apibendrintas ataskaitas.

 

MOKESČIAI

ES valstybėms narėms suteikta daug laisvės nustatant tiesioginius mokesčius, tačiau jos turi vadovautis nediskriminavimo principu ir negali pažeisti laisvo prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimo. Siekiant sumažinti šių principų nesilaikymo riziką, valstybių narių tiesioginio apmokestinimo sistemos yra prižiūrimos nacionalinių ir tarptautinių reguliuotojų. Be to, įteisintos tam tikros pažeidimų tyrimo procedūros, kuriomis gali pasinaudoti visi  juridiniai asmenys.

 

Netiesioginių mokesčių (pavyzdžiui, PVM ir akcizų) sistemą reguliuoja ES institucijos, tačiau valstybėms narėms leidžiama apsispręsti dėl kai kurių jos aspektų, pavyzdžiui, mokesčio  tarifo.

 

PERSONALO VALDYMAS

Laisvo darbuotojų judėjimo principai ES piliečiams visoje Sąjungoje leidžia dirbti be darbo leidimo. Taip sudaromos galimybės ne tik darbuotojams rinktis jiems priimtinesnes darbo sąlygas, tačiau ir darbdaviams suteikiama galimybė personalą rinktis iš daug didesnio kandidatų skaičiaus. Tačiau tai kartu  yra ir įpareigojimas visų šalių darbuotojams taikyti vienodas taisykles ir reikalavimus. Tai apima galimybes gauti darbą, darbo sąlygas, užmokestį, profesinių kvalifikacijų pripažinimą ir kitas sritis.

 

VERSLO NUTRAUKIMAS

Verslo nutraukimo procesą lemia jo priežastys:

  • Savanoriško verslo uždarymo ar įmonės vadovo išėjimo į pensiją atveju įmonė gali būti uždaryta arba perduota kitai įmonei ar asmeniui pagal valstybės, kurioje įmonė veikia, procedūras.
  • Bankroto grėsmės atveju ES institucijos nustatė priemones, kuriomis bandoma įmonę apsaugoti nuo bankroto paskelbimo bei priemones, kurios padeda pagreitinti bankroto procedūras, sumažinti neigiamas jų pasekmes bei sudaro galimybes iš naujo pradėti verslą. Tai gali būti pagalba ir konsultacijos iškilus finansinėms, nemokumo ar kitoms problemoms, darbuotojų apsaugos priemonės, restruktūrizacijos planai ir kita.
Informacija atnaujinta: 2012.10.04 18:00