Žinantis pasiekia daugiau
 
 
 
Galimybės verslui path_arrow Užtikrinti intelektinės nuosavybės apsaugą

Užtikrinti intelektinės nuosavybės apsaugą

 

   

 

Plečiantis skaitmeninei erdvei ir europiniams prekės ženklams sėkmingai konkuruojant tarpusavyje bei už ES ribų, itin svarbiu tampa intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimas. Sukūrus naują išradimą, prekės ženklą, gamybos būdą ar kitą unikalų produktą, įmonei būtina savo nuosavybę apsaugoti nuo neteisėto naudojimo, kopijavimo bei padirbinėjimo. ES siekia tinkamai užtikrinti intelektinės nuosavybės teises. 


ES vidaus rinkoje diegiama intelektinės nuosavybės teisių apsaugos sistema apima:

  • pramoninę nuosavybę (dizainą, prekės ženklus, patentus ir naudinguosius modelius);
  • autorių ir gretutines teises (galioja meno kūriniams, programinei įrangai, televizijos laidoms);
  • prekybos strategijas (pavyzdžiui, komercines paslaptis).

 

Tinkamai saugant intelektinę nuosavybę ženkliai mažėja piratavimo, padirbinėjimo, prekės ženklų kopijavimo ar kito nuosavybės neteisėto naudojimo atvejų. Be to, didėja naują produkciją kuriančių įmonių kūrybiškumas, daugėja inovacijų ir auga įmonių tarpusavio konkurencingumas visoje ES.

 

PREKĖS ŽENKLAI IR PRAMONINIO DIZAINO MODELIAI

Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba (OHIM) registruoja Bendrijos prekės ženklus ir pramoninio dizaino modelius. Taip garantuojama šios intelektinės nuosavybės apsauga nuo padirbinėjimo bei prekės ženklų kopijavimo atvejų visoje ES.

 

OHIM atlieka prekės ženklų peržiūros, registravimo, įvertinimo, atšaukimo bei pramoninio dizaino vertinimo, registravimo ir galiojimo panaikinimo procedūras. Vartotojams teikiama informacija apie visus įregistruotus Bendrijos prekės ženklus ir pramoninio dizaino modelius.

 

PATENTAI

Europos patentų biure įmonės gali registruoti patentus išradimams, kuriems garantuojama apsauga pareiškėjo pasirinktose  ES valstybėse arba visoje teritorijoje. Išradėjas, norėdamas įregistruoti patentą, Europos patentų tarnybai tiesiogiai ar per nacionalinę patentų tarnybą pateikia paraišką. 

 

Registruojamas išradimas turi atitikti tam tikrus naujumo, išradingumo bei pritaikomumo pramonėje kriterijus. Išradimą patentuoti nėra pigu, todėl patartina orientuotis į apsaugą tose valstybėse narėse, kuriose išradimas galėtų atnešti didžiausią ekonominę naudą.

 

Intelektinės nuosavybės apsauga vis dar daugiausia reguliuojama nacionaliniais įstatymais, tačiau palaipsniui kuriama vieninga apsaugos sistema ir ją apibrėšiantys ES teisės aktai,  o tai padės užtikrinti efektyvesnę intelektinės nuosavybės teisių apsaugą visoje ES.


Informacija atnaujinta: 2012.10.04 18:05