Žinantis pasiekia daugiau
 
 
 
Galimybės verslui path_arrow Prekiauti ir teikti paslaugas

Prekiauti ir teikti paslaugas

 

 

ES vidaus rinkoje verslininkai gali laisvai pirkti ir parduoti prekes, teikti ir naudotis paslaugomis visose valstybėse narėse. Muitai ir kitos kiekybiškai importą bei eksportą ribojančios priemonės draudžiamos, todėl vienoje valstybėje narėje pagamintą ar apyvartoje esančią prekę galima laisvai parduoti ir kitose ES šalyse. Verslo atstovai, užsiimantys paslaugų teikimu, šią veiklą be apribojimų gali vykdyti visoje ES vidaus rinkos erdvėje. Teikti paslaugas lygiomis sąlygomis ir teisėmis su vietos teikėjais kitose valstybėse narėse galima ir jose neįsisteigus.

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

Siekiama, kad pridėtinės vertės mokesčio (PVM) taikymas prekėms ir paslaugoms valstybėse narėse būtų kuo labiau suderintas. 2011 m. PVM mokesčio dydis ES šalyse svyravo nuo 15 % iki 27 % (ataskaita apie ES valstybėse narėse taikomo PVM mokesčio dydį).

Verslininkams svarbu žinoti, jog PVM paslaugoms mokamas toje vietoje, kur paslaugos buvo suteiktos, o PVM prekėms mokamas taikant papildomas taisykles (sužinokite daugiau). ES numato taisykles, kuriomis remiantis PVM gali būti grąžinamas apmokestinamajam asmeniui, teikiančiam paslaugas PVM grąžinančioje valstybėje, bet įsisteigusiam kitoje valstybėje narėje. Nuo 2010 m. prašymą dėl PVM grąžinimo galima užregistruoti Europos prašymų registravimo informacinėje sistemoje EPRIS.

 

Lietuvoje PVM grąžinimo taisykles reglamentuoja Mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2010 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. VA-1 „Dėl Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklių patvirtinimo“ (sužinokite daugiau).

 

ABIPUSIO PRIPAŽINIMO PRINCIPAS IR STANDARTIZACIJA

Prekių bei paslaugų judėjimas vidaus rinkoje remiasi abipusio pripažinimo principu: vienoje valstybėje teisėtai pagamintą prekę bei sukurtą paslaugą galima parduoti ar teikti kitoje.

Tam, kad prekybininkai savo veiklą ES galėtų vykdyti sklandžiau ir mažėtų skirtingų gamybos standartų salygotos kliūtys, ES siekia įgyvendinti standartizacijos principus. Tai – savanoriškas techninių specifikacijų, bendrų gamybos bei paslaugų teikimo standartų kūrimas, skatintis tarptautinę prekybą, konkurencingumą bei vartotojų teisių apsaugą.

 

Neleiskite, kad kiltų kliūčių jūsų sėkmei! Direktyva 98/34/EB

(peržiūrėti vaizdo klipą YouTube svetainėje)

Plėskite savo prekybą pasaulinėje rinkoje!

(peržiūrėti vaizdo klipą YouTube svetainėje)

 

Informacija atnaujinta: 2013.11.20 17:10