Žinantis pasiekia daugiau
 
 
 
Galimybės verslui path_arrow Plėsti verslą

Plėsti verslą

 

   

 

ES valstybių narių įmonių bendradarbiavimas gali tapti svarbiu žingsniu siekiant produkciją parduoti naujose rinkose. Laisvas kapitalo judėjimo užtikrinimas ES vidaus rinkoje verslui teikia daug galimybių. Įmonė, norinti plėstis ir taip didinti savo konkurencingumą, kitoje ES šalyje tai gali padaryti dviem būdais:

  • Kitoje valstybėje narėje įsteigti filialą arba antrinę įmonę. Galima steigti atstovybės, įmonei atstovaujančias agentūras, filialus bei pavaldžiąsias įmones.
  • Susijungti su kita įmone įsigyti kitoje valstybėje narėje veikiančią įmonę arba jungtis su kita įmone ir su ja sudaryti Europos bendrovę, Europos ekonominių interesų grupę ar Europos kooperatinę bendrovę.

 

Bendrovės gali kurti bendro akcinio kapitalo įmones, teikti frančizę, sudaryti gamybos susitarimus, vykdyti technologijų perdavimą ir kartu dalyvauti mokslinių tyrimų projektuose.

 

Įmonės įpareigojamos laikytis sąžiningos konkurencijos taisyklių. ES teisės aktai draudžia nesąžiningą pirkimo ir pardavimo kainų tiesioginį ar netiesioginį nustatymą, gamybos, rinkų arba technikos raidos ribojimą, kuris pažeistų vartotojų interesus, ar lygiaverčiams sandoriams taikytų nevienodas sąlygas.

 

Praktinė pagalba plėsti verslą kitose ES šalyse, informacija apie galiojančius administracinius formalumus teikiama kontaktiniuose centruose. Šie centrai įsteigti kiekvienoje valstybėje narėje.

 

Informacija atnaujinta: 2012.10.01 16:12