Žinantis pasiekia daugiau
 
 
 
Galimybės verslui path_arrow Kurti verslą

Kurti verslą

 

     

  

Kiekvienas verslininkas bet kurioje ES valstybėje narėje turi teisę įsteigti savo verslo įmonę ar jos padalinį, parduoti ar įsigyti kitoje valstybėje jau įsteigtą įmonę. Bet kurioje valstybėje narėje dirbantiems užsienio verslininkams taikomi tokie pat principai ir reikalavimai, kaip ir vietos verslininkams.

 

KONTAKTINIAI CENTRAI VALSTYBĖSE NARĖSE

Paslaugų direktyva numato vieno langelio principu veikiančių kontaktinių centrų (angl. Points of Single Contact) steigimą valstybėse narėse, kad laisvė teikti paslaugas būtų efektyviau įgyvendinama. Verslininkams, norintiems įsisteigti kitoje ES narėje, palengvinama administracinių procedūrų našta suteikiant galimybę vienoje vietoje gauti visą reikalingą informaciją ir atlikti būtinus formalumus. Ši galimybė naudinga tiek tos pačios, tiek kitų valstybių narių verslo atstovams.

 

Kontaktiniuose centruose verslininkams užtikrinama:

  • Galimybė gauti adekvačią ir išsamią informaciją apie tarpvalstybines paslaugas;
  • Galimybė atsisiųsti tinkamą informaciją skrajučių ir brošiūrų pavidalu;
  • Greiti atsakymai į užklausas (elektroniniu būdu ir telefonu);
  • Informacija apie įsisteigimą kitoje valstybėje narėje;
  • Informacija praktiniais mokesčių ar darbo teisės klausimais;
  • Tiesioginės ar telefoninės pagalbos tarnybos paslaugos;
  • Galimybė stebėti elektroniniu būdu atliekamų procedūrų būklės pokytį;
  • Galimybė naudotis vieno langelio paslaugomis keliomis kalbomis;
  • Galimybė saugiai naudotis elektroniniu parašu;
  • Galimybė reikiamas procedūras atlikti elektroniniu būdu.

 

2012 m. viduryje kontaktiniai centrai ES valstybėse narėse jau veikė, tačiau  kai kuriose jų, pavyzdžiui  Rumunijoje ir Bulgarijoje, tebevyksta kūrimo procesai ir teikiamos ne visos paslaugos. BUSINESSEUROPE teigimu, esamais centrais verslo atstovai patenkinti, tačiau mano, jog kai kurių paslaugų teikimas  turėtų būti dar efektyvesnis. Kontaktiniuose centruose siūloma informaciją teikti ne tik nacionaline ir anglų kalba, bet ir kitomis užsienio kalbomis. Taip pat siekiama verslo steigimo ir kitas paslaugas perkelti į elektroninę erdvę bei panaikinti technologinį nesuderinamumą.

 

Kontaktinių centrų valstybėse narėse interneto svetainės


Informacija atnaujinta: 2012.10.04 17:54