Žinantis pasiekia daugiau
 
 
 
Galimybės verslui path_arrow Kurti inovacijas

Kurti inovacijas

 

   

 

Inovacijų, naujų technologijų kūrimas įmonėms  yra ypač  naudinga veikla, didinanti jų konkurencingumą ir pelningumą bei atverianti naujas rinkos galimybes. Naujos idėjos itin svarbios norint patraukti vartotojų dėmesį. ES inovacijų skatinimui skiria daug dėmesio, nes nauja produkcija skatina ekonomikos augimą, naujų darbo vietų kūrimą, auga ES konkurencingumas pasaulinėje rinkoje.

 

Inovacijų bei naujų technologijų kūrimui bei diegimui reikalingi išsamūs moksliniai tyrimai, kvalifikuoti specialistai bei finansinės investicijos. ES skatina verslo atstovus investuoti į mokslinius tyrimus ir vystyti pažangiomis technologijomis pagrįstą ekonominę veiklą.

 

Įmonės gali dalyvauti programose, kurios palengvina naujovių diegimą ir inovacijų kūrimą. Europos Komisijos iniciatyva sukurtos platformos leidžia įmonėms surasti bendradarbiavimo partnerius, atliekančius mokslinius tyrimus, o tyrėjams – sukurti verslo planą, leidžiantį jų tyrimus pritaikyti praktikoje. 

 

KEITIMASIS INFORMACIJA

EUROPE INNOVA – tai iniciatyva, skirta suburti inovacijų agentūras, finansinius tarpininkus, technologijų perdavimo biurus bei verslo inkubatorius. Ja kuriamos, tobulinamos ir tikrinamos naujos inovacijų rėmimo priemonės. EUROPE INNOVA tapo vieta, kurioje keičiamasi informacija ir gerosios praktikos pavyzdžiais tokiose srityse, kaip daug žinių reikalaujančios paslaugos, ekologinės inovacijos ir tarptautinis įmonių grupių bendradarbiavimas.

 

PAGALBA ĮGYVENDINANT INOVACIJOS IDĖJĄ

Europos įmonių tinklas – platforma, jungianti paramos verslui organizacijas iš daugiau kaip 50 šalių. Pagalba įmonėms inovacijų ir naujų technologijų diegimo srityje – viena iš svarbiausių tinklo sričių. Įmonės gali kreiptis į šį tinklą, kai nori:

  • Perduoti technologijas. Jei įmonės verslo plėtrai reikalinga nauja technologija ar inovacija arba naujai technologijai reikalingas verslo planas, Europos įmonių tinklas padeda susieti tyrimų ir komercines paraiškas.
  • Gauti finansinę paramą tyrimams. Jei įmonė turi inovacijos idėją, kuriai reikalingas mokslinis tyrimas, vienas iš būdų šią idėją paversti realybe – dalyvauti ES remiamame mokslinių tyrimų projekte. Tinklo ekspertai padeda išsiaiškinti svarbiausius įmonės poreikius, turimą potencialą, suformuluoti projekto idėją, rasti tinkamus partnerius ir sutarti dėl bendradarbiavimo.

Informacija atnaujinta: 2012.10.04 18:02