Žinantis pasiekia daugiau
 
 
 
Galimybės piliečiams path_arrow Rūpintis sveikata

Rūpintis sveikata

 

    

 

ES siekia stiprinti visuomenės sveikatą, užkirsti kelią negalavimams bei ligoms ir nustatyti pavojaus žmonių sveikatai šaltinius. ES lygmeniu buvo imtasi su sveikata susijusių integruotų veiksmų, kuriais siekiama suderinti sveikatos apsaugos politikos sritis.


Valstybės narės yra pačios atsakingos už sveikatos priežiūrą ir jos paslaugų derinimą bei teikimą, tačiau ES mastu įgyvendinama ES sveikatos strategija padeda užtikrinti, kad su sveikata susijusias paslaugas asmenys galėtų gauti keliaudami, dirbami, mokydamiesi ir užsiimdami kita veikla visose ES valstybėse narėse.

 

Besisvečiuojantiems ar ilgiau gyvenantiems valstybėse narėse gali būti suteiktos planinio ir nenumatyto gydymo paslaugos, receptiniai vaistai gali būti parduoti ir pagal kitose valstybėse narėse išrašytus receptus.

 

EUROPOS SVEIKATOS DRAUDIMO KORTELĖ IR SVEIKATOS DRAUDIMAS VYKSTANTIEMS Į UŽSIENĮ 

2006 m. įsigaliojo Europos sveikatos draudimo kortelė. Kortelės turėtojai, išvykę į kitą ES valstybę narę, turi teisę gauti būtinąją medicininę pagalbą ir šių išlaidų kompensavimą.

 

ES teisės aktai suteikia teisę gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamą būtinąją medicinos pagalbą gydymo įstaigose, priklausančiose valstybinei sveikatos apsaugos sistemai. Ši sistema neapima už valstybinės sveikatos apsaugos sistemos ribų teikiamų paslaugų, taip pat paciento priemokų bei transportavimo išlaidų kompensavimo, jei dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo jiems tektų grįžti namo. Būtinoji medicinos pagalba paprastai teikiama tik dėl ūmių susirgimų, paslaugos sergantiems lėtinėmis ligomis teikiamos tik išimties atvejais.

 

Europos sveikatos draudimo kortelė galioja ES valstybėse narėse ir Šveicarijoje, Lichtenšteine, Islandijoje bei Norvegijoje. Valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo lėšomis kompensuojamosios sveikatos priežiūros paslaugos ES, Europos Ekonominės erdvės šalyse ir Šveicarijoje teikiamos pagal tose šalyse galiojančią valstybinės sveikatos apsaugos sistemos tvarką.

 

Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Prancūzijoje ar Belgijoje, pacientai privalo patys susimokėti už paslaugas ir tik po to kreiptis į vietos sveikatos draudimo įstaigą dėl kompensavimo. Daugelyje valstybių narių privačių sveikatos priežiūros įstaigų paslaugos nėra kompensuojamos.

 

Informacija atnaujinta: 2013.02.19 09:27