Žinantis pasiekia daugiau
 
 
 
Galimybės piliečiams path_arrow Rūpintis šeimos reikalais

Rūpintis šeimos reikalais

 

   

 

Laisvas asmenų judėjimas vidaus rinkoje sudaro prielaidas teikiamomis galimybėmis pasinaudoti ne tik asmenims, kurie darbo, švietimo ar kitais tikslais apsigyvena kitoje valstybėje narėje, tačiau ir jų šeimų nariams, nepriklausomai nuo to, ar jie išvyksta kartu, ar lieka savo šalyje. Vidaus rinkos teikiamos galimybės neturėtų riboti šeimos santykių ir teisių į socialines garantijas.

 

ŠEIMOS IŠMOKOS

Šeimos išmokas gali gauti gyvenantys ES, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje. Nuo Jūsų šeimos padėties priklauso, kuri šalis mokės Jums šeimos išmokas.

 

Jei visi Jūsų šeimos nariai gyvena šalyje, kurioje esate apdraustas, ši šalis turi mokėti jums išmokas. Jei Jūsų šeimos nariai negyvena šalyje, kurioje esate apdraustas, Jūsų šeima gali turėti teisę gauti išmokas daugiau kaip vienoje šalyje. Tačiau tų pačių išmokų du kartus negausite – kuri šalis turi jas mokėti, nustatoma pagal tam tikras „pirmumo taisykles“. Paprastai išmokas turi mokėti ta šalis, kurioje Jūsų šeima teisę gauti išmokas turi dėl įdarbinimo arba savarankiško darbo, tačiau galimi ir kiti atvejai.

 

Atsakingos šalies jums mokamos išmokos gali būti mažesnės, negu gautumėte kitoje šalyje, kurioje turėjote teisę gauti išmokas. Tokiu atveju antroji šalis sumokės jums priedą, kurio dydis bus lygus abiejų šalių išmokų skirtumui.

 

Šių taisyklių taikymas praktikoje priklauso nuo kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybių. Norėdami sužinoti daugiau, turite kreiptis į savo draudimo įstaigą.

 

PARTNERYSTĖS PRIPAŽINIMAS

Kitoje šalyje laikinai ar ilgesniam laikui apsigyvenantys asmenys turi atkreipti dėmesį, kad civilinis partnerystės įteisinimas valstybėse narėse skiriasi. Civilinė santuoka yra pripažįstama visose ES šalyse, tačiau vienų šalių nacionalinės santuokos sudarymo taisyklės skiriasi nuo taikomų kitose šalyse. Labiausiai skiriasi sutuoktinių teisės ir pareigos, religinės ir civilinės santuokos sąryšis, civilinės santuokos reikalavimai civilinei santuokai sudaryti.

 

VAIKAI

Visose ES šalyse motina ir su ja susituokęs tėvas automatiškai pripažįstami tėvų pareigų turėtojais ir, kol gyvena kartu, privalo drauge vykdyti šias pareigas. Vis dėlto tėvų pareigos ir teisės skirtingose ES valstybėse narėse nėra tapačios. Be to, nevedusio tėvo teisės ir pareigos įvairiose šalyse skiriasi.

 

Dažniausiai skirtumų pasitaiko įgyvendinant teises į vaiko globą ir priežiūrą. Nevienodos ir įvaikinimo pagrindu atsirandančios teisės ir pareigos.

Informacija atnaujinta: 2012.10.04 17:10