Žinantis pasiekia daugiau
 
 
 
Galimybės piliečiams path_arrow Mokytis ir studijuoti

Mokytis ir studijuoti

 


 

Švietimo sistemų struktūra valstybėse narėse skiriasi, tačiau ES ėmėsi veiksmų siekdama įvesti bendrus kokybės ir kvalifikacijos standartus, palengvinti bendrų švietimo programų įgyvendinimą, skatinti švietimo proceso dalyvių tarpusavio mainus.

 

STUDIJŲ GALIMYBĖS

Visi ES piliečiai turi teisę studijuoti bet kurioje ES šalyje narėje. Bet kuris ES šalyje esantis universitetas ar kolegija privalo priimti Jus tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tos šalies piliečius, ir negali Jums taikyti didesnių mokesčių už mokslą.

 

Be nuolatinių studijų kitoje ES šalyje, galite rinktis trumpalaikes studijas universitetinių mainų metu. ES savo piliečiams siūlo tarptautines studijų mainų programas Erasmus (mainai ES šalių narių), Erasmus Mundus (mainai su ES trečiosiomis šalimis).

 

ES taip pat remia įvairaus pobūdžio stažuotes tiek ES viduje, tiek ir į trečiųjų šalių švietimo įstaigas.

 

ABIPUSIS MOKSLO REZULTATŲ IR PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS

Vienas iš pagrindinių principų – visiems ES piliečiams turėtų būti užtikrinta galimybė laisvai dirbti pagal savo profesiją bet kurioje valstybėje narėje, tačiau praktiniam šio principo įgyvendinimui dažnai trukdė tam tikri valstybių narių taikomi apribojimai. ES sukūrė valstybių narių abipusio sertifikatų ir diplomų pripažinimo profesiniais tikslais sistemą, kuri neseniai buvo reformuota siekiant dar labiau palengvinti kvalifikacijų pripažinimą. Išsamesnė informacija: http://profesijos.lt

Informacija atnaujinta: 2013.04.04 15:04