Žinantis pasiekia daugiau
 
 
 

Keliauti

 

   

 

ES PILIEČIŲ IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ KELIONĖS DOKUMENTAI

Visi Sąjungos piliečiai, turintys galiojančią tapatybės kortelę ar pasą, turi teisę atvykti į kitą valstybę narę. Iš ES piliečių jokiomis aplinkybėmis negali būti reikalaujama atvykimo arba išvykimo vizos. Jei piliečiai neturi kelionės dokumentų, atitinkama valstybė narė privalo suteikti jiems visas pagrįstas galimybes gauti arba pristatyti būtinus dokumentus.

 

Šeimos nariai, kurie nėra valstybių narių piliečiai, turi tokias pačias teises, kaip ir pilietis, su kuriuo jie keliauja, tačiau šeimos nariams gali būti taikomas reikalavimas pateikti trumpalaikę vizą arba leidimo gyventi šalyje kortelę.

 

Šios taisyklės taikomos Šengeno zonos ES valstybėse narėse (pilnateisėmis šios zonos narėmis yra visos ES narės, išskyrus Airiją, Bulgariją, Jungtinę Karalystę, Kiprą ir Rumuniją, bei ES nepriklausančios Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija bei Šveicarija). Keliaudami į minėtas penkias Šengeno erdvei nepriklausančias šalis ir kirsdami ES išorės sienas turėsite pateikti galiojantį pasą arba tapatybės kortelę.

 

ES NEPRIKLAUSANČIŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ KELIONĖS DOKUMENTAI

Ne ES piliečiams, norintiems keliauti ES valstybėse narėse, reikalingas pasas ir viza (vizos nereikia 42 šalių piliečiams, atvykstantiems į ES ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui). Išduodamos vizos yra skirtingos ir gali leisti keliauti tik vienoje šalyje arba visoje Šengeno zonoje. Be to, vizą atstoja leidimas gyventi vienoje iš Šengeno valstybių

 

KELIAUJANČIŲ ASMENŲ TEISĖS

Keliaujantiems savo transporto priemone pakanka turėti bet kurioje valstybėje narėje išduotą ir galiojantį vairuotojo pažymėjimą, o kai kuriose šalyse - ir transporto priemonės registravimo dokumentus. Jūsų automobilio draudimo liudijimas galios ir juo savaime bus užtikrinamas minimalus įstatymų nustatytas civilinės atsakomybės draudimas bet kurioje ES šalyje.

 

Geležinkelio ir oro transportu besinaudojantiems keleiviams užtikrinamos plačios teisės atgauti pinigus, jei jie apsigalvoja ir nusprendžia nebevykti arba jei sutrinka transporto paslaugų tiekimas. Atskiros teisės užtikrinamos riboto judumo asmenims. Nuo 2012 m. gruodžio mėn. daugiau teisių turės keliaujantys laivais, o nuo 2013 m. kovo mėn. – keliaujantys miesto ir tolimojo susisiekimo autobusais.

 

Visi keliaujantys asmenys beveik be apribojimų gali vežtis gyvūninės kilmės produktus. Su tam tikrais apribojimais galima gabentis alkoholio, tabako gaminius savo asmeniniam naudojimui bei grynuosius pinigus. Taip pat atsižvelgiant į reikalavimus galima gabentis gyvūnus ir augalus.

 

Informacija atnaujinta: 2012.10.04 17:23