Žinantis pasiekia daugiau
 
 
 
Galimybės piliečiams path_arrow Gauti pensiją ir kitas socialines garantijas

Gauti pensiją ir kitas socialines garantijas

 

   

 

Vidaus rinkos galimybės piliečiams suteikia daug socialinių teisių ir garantijų. Kiekvienas ES pilietis gali išeiti į pensiją kitoje valstybėje narėje ir gauti tokias pačias socialines bei mokesčių lengvatas kaip ir tos valstybės, kurioje jis dirba, darbuotojai.

 

PENSIJA

Kiekviena šalis, kurioje socialiniu draudimu buvote apdraustas bent vienerius metus, mokės jums senatvės pensiją, kai sulauksite toje šalyje nustatyto pensinio amžiaus. Pavyzdžiui, jei esate dirbęs trijose šalyse, gausite tris atskiras senatvės pensijas. Jūsų pensija bus apskaičiuota pagal kiekvienoje šalyje saugomus Jūsų draudimo įmokų duomenis: kiekvienoje šalyje gausite sumą, atitinkančią laikotarpį, kurį joje buvote apdraustas socialiniu draudimu.

 

Pensija Jums bus mokama, nesvarbu kurioje Europos šalyje laikinai ar nuolat gyventumėte. Socialinio draudimo taisyklės Jums bus taikomos, jei gyvenate ir esate dirbęs vienoje arba daugiau ES šalių, taip pat Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ar Šveicarijoje.

 

Senatvės pensijos taisyklės paprastai taip pat taikomos invalidumo pensijoms ir našlių arba našlaičių pašalpoms.

 

BEDARBIO PAŠALPA

Jei netenkate darbo kurioje nors ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje, galite gauti bedarbio pašalpą. Užsiregistruoti įdarbinimo tarnybose ir prašyti bedarbio pašalpos turite toje šalyje, kurioje paskutinį kartą dirbote, nebent šiuo metu gyvenate kitoje šalyje. Tokiu atveju bus taikomos papildomos taisyklės.


Skirdamos pašalpą įstaigos turi atsižvelgti į laikotarpius, kuriais buvote apdraustas kitose ES šalyse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje. Jei esate dalinis bedarbis, bedarbio pašalpą Jums mokės ta šalis, kurioje vis dar dalį laiko dirbate.

 

Jei ieškote darbo kitoje ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ar Šveicarijoje, bedarbio pašalpa, esant tam tikroms sąlygoms, Jums bus mokama ilgiausiai 6 mėnesius.

 

KITOS SOCIALINĖS GARANTIJOS

ES piliečiai taip pat gali pretenduoti į neįgalumo, ligos, motinystės (tėvystės) ar kitas pašalpas. Šių išmokų dydis valstybėse narėse apskaičiuojamas skirtingai. Nepaisant to, kokioje šalyje gyvenate arba lankotės, šios išmokos Jums mokamos pagal šalies, kurioje esate apdraustas, taisykles.

Informacija atnaujinta: 2012.10.04 17:18