Žinantis pasiekia daugiau
 
 
 
Naujienos path_arrow Europos Komisijos pasiūlymai dėl laisvo prekių judėjimo gerinimo

Europos Komisijos pasiūlymai dėl laisvo prekių judėjimo gerinimo

ec.europa.eu

ec.europa.eu

Šiomis iniciatyvomis siekiama pagerinti du laisvo prekių judėjimo ES aspektus:

 

  • Palengvinti gaminių pardavimą kitose valstybėse narėse

 

Abipusio pripažinimo principu užtikrinama, kad gaminiai, kuriems netaikomas ES masto reglamentavimas, iš esmės judėtų laisvai bendrojoje rinkoje, jei jais teisėtai prekiaujama vienoje valstybėje narėje. Šiuo principu gamintojams turėtų būti suteikta galimybė parduoti savo gaminius visoje Europoje be jokių papildomų reikalavimų. Tačiau tai ne visada veikia taip, kaip turėtų. Praktikoje įmonės, norinčios parduoti tokius gaminius kaip batai, stalo įrankiai ar baldai, kitoje valstybėje narėje dažnai susiduria su kliūtimis, vėlavimu ir papildomomis išlaidomis. Tam, kad principas praktikoje veiktų greičiau, paprasčiau ir aiškiau, Komisija siūlo naują Reglamentą dėl prekių abipusio pripažinimo. Įmonės per porą mėnesių, o ne metų sužinos, ar jų gaminiai gali būti parduodami kitoje ES šalyje. Jos taip pat galės naudoti savanorišką deklaraciją, kad įrodytų, jog jų gaminiai atitinka atitinkamus reikalavimus savo šalyje. Tokiu būdu kitų valstybių narių valdžios institucijoms bus lengviau įvertinti, ar abipusio pripažinimo principas turėtų būti taikomas ar ne. Taip pat problemų sprendimo mechanizmas padės greičiau išspręsti įmonių ir nacionalinių valdžios institucijų ginčus. Pareigūnų mokymai ir mainai dar labiau sustiprins nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimą ir tarpusavio pasitikėjimą. Nacionalinėms valdžios institucijoms nebus užkirstas kelias atsižvelgti į teisėtus viešojo intereso klausimus.

 

  • Sustiprinti nacionalinių valdžios institucijų vykdomą kontrolę siekiant užtikrinti, kad gaminiai yra saugūs ir atitinka taisykles

 

ES rinkoje vis dar parduodama daug nesaugių ir reikalavimus neatitinkančių gaminių: net 32 proc. žaislų, 58 proc. elektronikos prekių, 47 proc. statybos produktų ar 40 proc. asmeninių apsaugos priemonių, juos patikrinus, neatitinka ES teisės aktuose numatytų saugos ar vartotojų informavimo reikalavimų. Tai kelia pavojų vartotojams, o reikalavimus atitinkančios įmonės atsiduria nepalankioje konkurencinėje padėtyje. Projektas dėl Reglamento dėl Sąjungos suderintų teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo, kuriuo skatinamas intensyvesnis nacionalinių rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimas, padės sukurti teisingesnę prekių vidaus rinką. Tai, be kita ko, apims keitimąsi informacija apie neteisėtus gaminius ir vykdomus tyrimus, kad valdžios institucijos galėtų imtis efektyvių veiksmų dėl reikalavimų neatitinkančių gaminių. Reglamentas taip pat padės nacionalinėms valdžios institucijoms pagerinti gaminių, patenkančių į ES rinką, patikrą. Kadangi 30 proc. prekių ES yra importuojamos, Komisija taip pat siūlo sustiprinti uostų ir išorės sienų patikrą.

 

Sužinokite daugiau

 
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Naujas komentaras

Jūsų vardas
Komentaras
Apsaugos kodas secimg