Žinantis pasiekia daugiau
 
 
 
Naujienos path_arrow Naujienų archyvas path_arrow 2017 m. Europos Komisijos darbo programa

2017 m. Europos Komisijos darbo programa

ec.europa.eu

ec.europa.eu

Europos Komisija pristato savo 2017 m. darbo programą, kurioje numatyta 21 iniciatyva, skirta didžiausiems Europai kylantiems iššūkiams spręsti. Taip pat pateikta 18 pasiūlymų, kaip patobulinti galiojančių ES teisės aktų veikimą. Komisija darbo programoje nurodė ir 34 prioritetinius dar nepriimtus praėjusių dvejų metų pasiūlymus, kurių konkretus poveikis bus juntamas, jei juos nedelsdami priims Parlamentas ir Taryba. Remdamiesi šia darbo programa, Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba parengs bendrą deklaraciją dėl bendrai sutartų 2017 m. tikslų ir prioritetų, kad būtų galima nedelsiant pereiti nuo žodžių prie darbų ir kad piliečiai pajustų konkrečius rezultatus.

 

Pagrindinės iniciatyvos:

  • Skatinti darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą ir investicijas padės jaunimo iniciatyva, žiedinės ekonomikos įgyvendinimo veiksmų planas ir nauja daugiametė finansinė programa;

 

  • Sprendžiant su mažai anglies dioksido išmetančiomis transporto priemonėmis ir mobilumu susijusius klausimus bus įgyvendinama energetikos sąjungos strategija; 

 

  • Įgyvendinus bendrosios rinkos strategiją, Europos kosmoso strategiją bei kapitalo rinkų sąjungos veiksmų planą ir pateikus pasiūlymų dėl teisingesnio įmonių apmokestinimo, bus sukurta tvirtesnė ir teisingesnė vidaus rinka;
  • Bus pateikti pasiūlymai, kaip reformuoti 27 narių ES ir sustiprinti ekonominę ir pinigų sąjungą, ir pasiūlyta sukurti Europos socialinių teisių ramstį;
  • Bus deramasi dėl prekybos su ES partneriais, kartu stiprinant prekybos apsaugos priemones;
  • Toliau bus kuriama saugumo Sąjunga, kurios tikslas – užkirsti kelią terorizmui, ir bus suderintos asmens duomenų ir privatumo apsaugos taisyklės;
  • Bus įgyvendinama Europos migracijos darbotvarkė;
  • Siekiant sustiprinti Europos vaidmenį pasaulyje, bus pateiktas Europos gynybos veiksmų planas, į kurį įtrauktas ir Europos gynybos fondas, be to, Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis priims ES strategiją dėl Sirijos ir vykdys ES visuotinę strategiją ir Afrikos bei ES partnerystę.

Sužinokite daugiau