Žinantis pasiekia daugiau
 
 
 

Klausiate-atsakome

Galimybės verslui

Ar Lietuvoje registruota programavimo paslaugas teikianti įmonė gali dalyvauti viešajame pirkime Švedijoje?

Taip, Jūsų įmonė gali dalyvauti Švedijos viešųjų institucijų skelbiamame viešajame pirkime. Europos Sąjungos vidaus rinka užtikrina, jog vienos ES valstybės narės įmonės gali dalyvauti kitų valstybių narių  viešuosiuose pirkimuose lygiavertėmis sąlygomis. Jums būtų naudinga gerai susipažinti su Švedijos institucijos, skelbiančios viešąjį pirkimą, internetinėje svetainėje pateikta informacija. Viešiesiems pirkimams ES skirtoje svetainėje SIMAP rasite visą reikiamą informaciją apie standartines viešųjų pirkimų formas, teisinį reguliavimą ir įmonių teises bei galimybes.

Galimybės piliečiams

Ką daryti įsigijus nekokybišką remonto paslaugą kitoje Europos Sąjungos valstybėje?

Pirmiausia reikėtų bandyti kreiptis į patį paslaugos teikėją ir informuoti apie paslaugos nekokybiškumą. Nepavykus susisiekti su teikėju ar šiam atsisakius bendrai ieškoti sprendimo, jam turėtumėte pateikti raštišką pretenziją kartu su visais paslaugos įsigijimą ir apmokėjimą liudijančiais dokumentais. Jeigu  ir šis kreipimasis nesėkmingas, siūlome pateikti skundą Europos vartotojų centro padaliniui Lietuvoje. Skundo formą galite užpildyti internetu. Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo, kaip Europos vartotojo, teises, galite apsilankyti Europos vartotojų centro svetainėje.