Žinantis pasiekia daugiau
 
 
 
Apie ES vidaus rinką path_arrow Problemų sprendimo tinklas SOLVIT

Problemų sprendimo tinklas SOLVIT

        
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, po ES valstybes galime laisvai keliauti, jose dirbti, mokytis, studijuoti ir gyventi. Tačiau kartais Lietuvos piliečiams ir verslo atstovams bendraujant su kitos šalies valdžios institucijomis kelią pastoja biurokratinės kliūtys: nepripažįstamas mūsų šalyje įgytas diplomas, kvalifikacija, nesuteikiamos asmeniui priklausančios socialinės garantijos, neleidžiama pradėti paslaugų verslo, tiekti prekes į rinką, susigrąžinti PVM, reikalaujama papildomų patikrinimų, dokumentų. Šiais atvejais siūlome kreiptis į Lietuvos SOLVIT centrą.

SOLVIT tinklas yra nemokamai paslaugas teikianti  tarnyba, kurios paskirtis – padėti ES piliečiams ir įmonėms greitai ir praktiškai išspręsti su vidaus rinka susijusias problemas. Skundą SOLVIT galite pateikti užpildę formą internete arba kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.
 
SOLVIT padeda:
  • Spręsti tarpvalstybinio pobūdžio problemas, kilusias ES valstybėse, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine;
  • Kai neteisingai taikomi ES vidaus rinkos teisės aktai;
  • Iškilus sunkumų bendraujant su valdžios institucija.

 

 

Lietuvos SOLVIT centras
Lina Giedraitienė tel. 8 706 64803
      
Ūkio ministerija
Europos Sąjungos reikalų departamentas
ES vidaus rinkos koordinavimo skyrius
Gedimino pr. 38, LT - 01104 Vilnius
Faks. 8 5 26 23 974 
E.paštas: solvit@ukmin.lt

 

 

 

 

 

             

                                      

 

 

 

Taip pat apie SOLVIT žiūrėkite čia.