Žinantis pasiekia daugiau
 
 
 
Apie ES vidaus rinką path_arrow Duomenų bazės ir tinklai

Duomenų bazės ir tinklai

Duomenų bazės ir informaciniai portalai

Bendrajai rinka skirta informacijos svetainė

Elektroninėje erdvėje kiekvienas, kuriam aktualus vidaus rinkos funkcionavimas, teisinis reguliavimas, piliečių ir verslo teisės bei galimybės, gali rasti daug naudingos informacijos. Oficialiose ES institucijų interneto svetainėse (Europos Komisijos ar atskirų generalinių direktoratų) pateikiama bendra informacija apie vidaus rinkos veikimą, teisinį reguliavimą, atskirus sektorius bei aktualijas. Dalis informacijos prieinama lietuvių kalba, tačiau gali tekti skaityti dokumentus anglų, prancūzų ar vokiečių kalbomis.

 

Vidaus rinkai skirta Komisijos svetainė 

 

Viešieji pirkimai, techninis reguliavimas, teisės aktai

ES viešiesiems pirkimams skirtoje svetainėje vartotojams prieinama detali informacija apie teisinį viešųjų pirkimų reguliavimą, naujausius teisės aktus bei prašymų dalyvauti viešajame pirkime formų pildymą. Svetainės struktūra palanki lankytojams atskiros skiltys skirtos tiekėjams bei pirkėjams, veikia naudingų nuorodų sistema.

 

Eur–Lex duomenų bazė – informacijos šaltinis, kuriame galima rasti visus ES teisės aktus. Paiešką portale galima vykdyti pagal teisės akto priėmimo datą, dokumento numerį, raktinį žodį ar kitus parametrus.

 

Įmonių ir pramonės generalinio direktorato duomenų bazėje pateikiama naudingos informacijos dėl valstybių narių nacionalinio techninio reguliavimo pramonės srityje.

ES teisės aktai: interaktyvi pagalba

Piliečiams ar verslo atstovams, susidūrusiems su neaiškumais dėl ES vidaus rinkai skirtų teisės aktų, patartina apsilankyti svetainėje, skirtoje ES vidaus rinkos teisės klausimams, susijusiems su:

 • Kapitalo reikalavimų direktyvomis 2006/48/EB, 2006/49/EB, 2000/12/EB;
 • Rinkų ir finansinių instrumentų direktyvomis 2004/39/EB, 2006/73/EB ir                                             reglamentu 1287/2006;
 • Elektroninių pinigų direktyva 2009/110/EB;
 • Mokėjimo paslaugų direktyva 2007/64/EB. 

 

Tiek į bendrus klausimus apie ES veikimą, tiek į detalesnius klausimus apie vidaus rinką, piliečių ar verslo teises atsakymus galima gauti Europe Direct informacinėje sistemoje. Rūpimą klausimą galima užduoti elektroniniu paštu ar telefonu.  

Jūsų Europa: praktinė informacija verslui ir piliečiams

Europos Komisijos administruojamame portale Jūsų Europa vartotojai, kuriems aktualios verslo bei piliečių galimybės vidaus rinkoje, gali rasti daug praktinės informacijos:

 • Norintiems kurti ar plėsti jau turimą verslą kitose valstybėse narėse, pateikiamas verslo steigimo pradžiamokslis, patarimai dėl įmonės valdymo, plėtros, finansavimo galimybių bei uždarymo procedūrų. Atskiros skiltys skirtos informacijai apie mokslo tyrimus ir inovacijas bei aplinkosaugos reikalavimus;
 • Portalo dalyje, skirtoje piliečiams, vartotojai gali susipažinti su galimybėmis bei teisėmis, susijusiomis su jiems aktualiomis laisvėmis. Pateikiama praktinė informacija bei kontaktiniai institucijų, galinčių padėti iškilus tolesniems klausimams, duomenys.

 

Nuorodas į konkrečias su įvairiomis laisvėmis susijusias Jūsų Europos skiltis rasite šioje svetainėje, pasirinkę iš piliečiams ir verslui aktualių galimybių sąrašo. 

 

 

 

 

ES naujienos

Euractiv portale pateikiamos bendros ES politikos naujienos, video reportažai bei interviu su politikais ir ekspertais. Apžvelgiamos visos ES politikos sritys, taigi nemažai dėmesio skiriama ir vidaus rinkai. Portalas itin naudingas ieškantiems bendrų žinių apie ES ir sekantiems jos aktualijas. Čia orientuojamasi į naujausius įvykius ir jų vertinimus, todėl ieškantiems praktinių patarimų dėl naudojimosi vidaus rinkos laisvėmis ar konkrečių teisės aktų, informacijos geriau ieškoti Jūsų Europos portale.

 

Euractiv portale lietuvių kalba, greta pagrindinių ES naujienų, lankytojai gali susipažinti su Lietuvos narystės ES aktualijomis.

 

 

 

Euro.lt portale pateikiama informacija apie Lietuvos narystę ES ir integracijos aktualijas. Dalis svetainės medžiagos skirta euro įvedimui Lietuvoje.

  


Bendradarbiavimo tinklai

Vidaus rinkos informacinė sistema

Vidaus rinkos informacinė sistema (IMI) – tinklas, skirtas valstybių narių nacionalinėms, regioninėms ir vietos lygmens viešosioms institucijoms. Jos gali elektroniniu būdu keistis informacija ir taip geriau užtikrinti, jog ES teisės aktai būtų sėkmingai įgyvendinti. Kiekviena valstybė narė yra paskyrusi nacionalinį Vidaus rinkos informacinės sistemos koordinatorių. Lietuvoje IMI koordinuoja Ūkio ministerija.

 

Europos vartotojų centrų tinklas

Europos vartotojų centrų tinklas jungia valstybėse narėse įkurtus Europos vartotojų centrus. Pagrindinė jų funkcija – padėti spręsti problemas, iškilusias vartotojams, ES valstybėse narėse įsigijusiems netinkamas prekes ar paslaugas. Kartu teikiama visa reikalinga informacija apie vartotojų teisių apsaugą vidaus rinkoje. Visos centrų paslaugos yra nemokamos. 

 

Lietuvos Europos vartotojų centras padeda vartotojams, reziduojantiems Lietuvoje. Centras teikia šią pagalbą: 

 • Informuoja apie vartotojų teises ir galimybes ES;

 • Suteikia nemokamą konsultaciją esant konkrečiai problemai;

 • Supažindina su ES ir nacionalinės teisės nuostatomis, ginančiomis vartotoją;

 • Bendradarbiauja su kitų valstybių narių Europos vartotojų centrais ir padeda išspręsti kilusius ginčus;

 • Padeda siekti kompensacijos už patirtus nuostolius;

 • Nukreipia į atitinkamą instituciją, jei Centras skundo (ginčo) išspręsti negali.

 

Eurodesk: Europos jaunimo informacijos tinklas

Eurodesk – informacijos tinklas, skirtas jaunimui. Čia pateikiama įvairi informacija apie darbo, studijų, stažuočių, savanorystės, mainų programų galimybes visoje ES. Vartotojai gali užduoti rūpimus klausimus, o kvalifikuoti tinklo darbuotojai stengiasi atsakyti ir suteikti reikiamų žinių.

 

Taip pat veikia lietuviškasis Eurodesk portalas.

 

Fin-Net: finansinių ginčų sprendimai

Fin-Netneteisminių finansinių ginčų sprendimų tinklas, apimantis visą Europos ekonominę erdvę. Šio tinklo, 2001 m. įkurto Komisijos iniciatyva, užduotis – spręsti nesutarimus, iškylančius tarp vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų (bankų, draudimų kompanijų ir kt.). Į šį tinklą galima kreiptis, jei vartotojai nusivilia kitų valstybių narių teikėjų finansinėmis paslaugomis.


Lietuvoje tarp vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų iškylančias problemas padeda spręsti Vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

 

 

Techninių reglamentų informacinė sistema

TRIS - tai techninių reglamentų informacinė sistema. Joje keičiamasi informacija apie ES valstybėse narėse priimamus teisės aktus, susijusius su laisvu prekių bei paslaugų judėjimu, pavyzdžiui, su naujais nacionaliniais standartais gaminiams. Ši informacinė sistema padeda įgyvendinti direktyvų 98/34/EB ir 98/48/EB nuostatas dėl kliūčių, trukdančių vidaus rinkos laisvių įgyvendinimui, prevencijos.

SOLVIT problemų sprendimo tinklas

SOLVIT - tinklas, padedantis piliečiams ir verslo atstovams spręsti ginčus su neteisingai ES vidaus rinkos teisės aktus taikančiomis valstybinėmis institucijomis (šioje svetainėje rasite daugiau informacijos apie tinklą).

NANDO informacinė sistema

NANDO duomenų bazėje vartotojai gali rasti informaciją apie paskelbtąsias (notifikuotas) įstaigas. Ši duomenų bazė sukurta remiantis Naujuoju požiūriu į produktų pardavimą ir turėtų prisidėti prie kliūčių laisvam prekių judėjimui vidaus rinkoje šalinimo.