Žinantis pasiekia daugiau
 
 
 
Apie ES vidaus rinką path_arrow Atsakingos ES ir Lietuvos institucijos

Atsakingos ES ir Lietuvos institucijos

ES institucijos, koordinuojančios vidaus rinką

Vidaus rinkos veikimas – vienas sėkmingiausių ES ekonominės integracijos pasiekimų. Tam, kad būtų sėkmingai įgyvendinamos asmenų, kapitalo, prekių ir paslaugų judėjimo laisvės, svarbu užtikrinti tinkamą procesų koordinavimą tiek visos ES, tiek valstybių narių mastu. Tik nuolatinis bendradarbiavimas, keitimasis informacija, rinkos procesų stebėsena ir teisės aktų įgyvendinimo priežiūra veda prie efektyvaus vidaus rinkos veikimo. Platus koordinuojančių institucijų tinklas ne tik atsakingas už sėkmingą vidaus rinkos funkcionavimą, bet ir už tai, kad visiems suinteresuotiesiems būtų prieinama reikalinga informacija apie galimybes, teises, laisves ir jų apribojimus.

 

 

 

VIDAUS RINKOS IR PASLAUGŲ generalinis direktoratas (DG MARKT)

Adresas: SPA2 - Pavillon

Rue de Spa/Spastraat, 2

B-1000 Brussels, Belgium

 

Tel.: +32-2 68759, 97689

Elektroninė forma užklausoms

Korespondencijai: Internal Market and Services DG,

B-1049 Brussels, Belgium

 

EKONOMIKOS IR FINANSINIŲ REIKALŲ generalinis direktoratas (DG ECFIN)

Adresas: Avenue de Beaulieu 1/ Beaulieustraat 1

1160 Brussel, Belgium

 

Tel.: +32 229-91111

Elektroninė forma užklausoms

Korespondencijai:Economic and Financial Affairs DG

Communication Unit

B-1049 Brussels, Belgium


 

ĮMONIŲ IR PRAMONĖS generalinis direktoratas (DG ENTR)

Adresas: Avenue d'Auderghem 45

1000 Etterbeek, Brussels, Belgium

 

Tel.: +32-2 29 56511

El. paštas: entr-general-information@ec.europa.eu

Korespondencijai: Enterprise and Industry DG

Communication and Information Unit R4

BREY 13/092, B-1049 Brussels, Belgium

 

  

KONKURENCIJOS generalinis direktoratas (DG COMP)

Adresas: Rue Joseph II / Jozef II straat 70

1000 Brussel, Belgium

 

Tel.: +32-2 29 57434 (J-79), 29 57480 (J-79),

29 87923(Loi80), 29 87924(Loi80)

El. paštas: comp-market-information@ec.europa.eu

Korespondencijai: Competition DG

B-1049 Brussels, Belgium

 

 

PREKYBOS generalinis direktoratas (DG TRADE)

Adresas: Rue de la Loi 170/Wetstraat 170

B-1000 Brussels, Belgium

 

Tel.: +32 2 29 91111

Elektroninė forma užklausoms

Korespondencijai: TRADE DG

Policy Coordination Unit - Trade 01

B-1049 Brussels, Belgium

 

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Adresas: Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer Kirchberg

LU-2925 Luxembourg, Luxembourg

Tel. : +35 2 4303 1

 

Bendras Europos Komisijos telefono numeris klausimams apie ES:

00 800 6789 10 11


Atsakingos Lietuvos institucijos

Pagrindinė institucija, atsakinga už vidaus rinkos įgyvendinimo koordinavimą yra Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. Ji atlieka šias pagrindines funkcijas:

  • Koordinuoja Lietuvos Respublikos dalyvavimą formuojant ES politiką horizontaliais vidaus rinkos klausimais.
  • Koordinuoja ES politikos laisvo prekių judėjimo srityje įgyvendinimą;
  • Koordinuoja paslaugų sektoriaus valstybės politikos (išskyrus finansines paslaugas) rengimą ir įgyvendinimą;
  • Koordinuoja ES iniciatyvų vidaus rinkos srityje, skirtų verslo sąlygoms pagerinti ir supaprastinti, įgyvendinimą;
  • Atlieka Lietuvos SOLVIT centro funkcijas, sprendžiant ūkio subjektams ir piliečiams kylančias problemas, susijusias su ES vidaus rinkos funkcionavimo trūkumais.

Kelios Lietuvos institucijos atsakingos už vidaus rinkos reikalų koordinavimą. Lietuvos Respublikos finansų ministerija koordinuoja su finansų rinkų politika, bankų veikla, laisvu kapitalo judėjimu susijusius klausimus. Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (ETD) – institucija, pagal kompetenciją užtikrina ES teisės įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, atstovauja Lietuvos Respublikos interesams ES teisminėse institucijose. ETD koordinuoja ir ES vidaus rinkos teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę bei įgyvendinimą. Vidaus rinkos direktyvų, orientuotų į atskirus sektorius, įgyvendinimas gali būti priskirtas ir kitoms atitinkamoms institucijoms, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ar Aplinkos ministerijoms.

ŪKIO MINISTERIJA

Adresas: Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilnius

Tel.: 8706 64 845, 8706 64 868

El. paštas: kanc@ukmin.lt

 

FINANSŲ MINISTERIJA

Adresas: Lukiškių g. 2, LT-01512, Vilnius

Tel.: (8 5) 239 0000

El. paštas: finmin@finmin.lt

EUROPOS TEISĖS DEPARTAMENTAS PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS

Adresas: Vilniaus g. 23-7A, LT-01119, Vilnius

Tel.: 8706 63 687

El. paštas: etd@etd.lt