Žinantis pasiekia daugiau
 
 
 

Apie ES vidaus rinką

 

Vidaus rinka ar vieningoji rinka (angl. Single Market), dar vadinama „bendrąja rinka“ (angl. Common Market) – vienas iš svarbiausių ir sėkmingiausių Europos vienijimo pasiekimų. Šiuo metu ji apima daugiau nei pusės milijardo gyventojų rinką. Kertiniai principai, kuriais paremtas  vidaus rinkos veikimas,  yra  laisvo asmenų, kapitalo, prekių bei paslaugų judėjimo tarp valstybių narių įgyvendinimas. Pagrindinis vidaus rinkos tikslas – pašalinti barjerus, supaprastinti taisykles ir panaikinti kitas kliūtis, užtikrintant, kad paprastiems piliečiams ir verslininkams būtų lengva naudotis Europos Sąjungos teikiamomis galimybėmis.

 

Piliečiams jos garantuoja laisvę gyventi, dirbti, mokytis, gauti įvairias viešąsias paslaugas ar išeiti į pensiją kitoje valstybėje narėje, platesnę prekių įvairovę ir geresnį vartotojų teisių užtikrinimą. Verslininkams suteikiamos geresnės sąlygos steigti, plėsti ir administruoti verslą kitose valstybėse narėse, gauti jam paramą, užtikrinti intelektinės nuosavybės apsaugą.


Vidaus rinka siekiama užtikrinti, jog konkurencingumas nebūtų varžomas valstybių narių vidinių įstatymų ir kitų reguliacinių priemonių. Siekiama, kad svarbiausių aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo apsaugos politikos nuostatų įgyvendinimas taptų neatsiejama sėkmingo vidaus rinkos funkcionavimo dalimi.

 

Norėdami susipažinti su konkrečiomis ES vidaus rinkos teikiamomis galimybėmis, pasirinkite Jus dominančią sritį galimybes piliečiams ar galimybes verslui.

 

Pasirinkę žemiau pateikiamas nuorodas, sužinokite daugiau apie  laisvių įgyvendinimą Europos Sąjungoje, bendrosios rinkos vystymosi eigą, atsakingas Lietuvos ir ES institucijas, aktualius kontaktus ir tinklus.